Mitä muutosvalmennus oikein on?

Luottamusta, unelmia, uteliaisuutta, tavoitteellista, kehitystä, kykyä olla oma itsensä…

Ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia.

Kasvuun tähtäävää.

Me kaikki tarvitsemme joskus toisen apua varsinkin kun tullaan oman mielen kehittämiseen.

Oletko onnellinen tämän hetken elämään ja näyttääkö tulevaisuus siltä mitä haluat?

Nautitko? Oletko utelias? Tuntuuko, että sinussa on elinvoimaa?

Haluatko saavuttaa jotain uutta? Tiedätkö mikä sinun elämäntarkoitus on?

 

Tavoitteet

Valmentajana tavoitteeni on auttaa sinua luomaan sellainen arki ja tulevaisuus jonka sinä haluat ja ansaitset!

Meillä jokaisella on oma menneisyys ja traumat!

Pelkoja ja ahdistusta sekä huonoja valintoja, mutta myös tuuria.

Olen valmentajana avoin enkä tuomitse ketään. Jokaisella on ollut oma matka, jota on toteuttanut parhaalla mahdollisella osaamisellaan. Voit tulla valmennukseen juuri sinuna omien kipujen ja varjojen kanssa.

Miltä kuulostaa luottohenkilö, joka on vain sinua ja sinun unelmia varten?

Joskus käsittelemme unelmia, joskus pelkoja, jokainen valmennus on uniikki mikä tekeekin tästä niin mieletöntä.

Tavoitteena kuitenkin aina on sellainen sinä, joka juuri sinä haluat olla! Tässä valmennuksessa saat olla oma itsesi.

 

Mitä konkreettisesti teen?

Valmennus voidaan toteuttaa kasvotusten, puhelimitse, Skypellä tai muulla ohjelmalla, joka sopii valmennukselle parhaiten. Valmennus sopii sekä yksityisille henkilöille, että työyhteisölle ja voidaan toteuttaa myös ryhmässä.

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla opit paremmin tuntemaan itsesi ja tietämään, mitä haluat. Valmentajana autan kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla halutut muutokset saavutetaan onnistuneesti.

Valmennuksen myötä itseluottamus kasvaa ja oman näköinen elämä vahvistuu.

Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään.

Teoreettinen viitekehys, jota käytän

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTIEDE
-mielen, tunteiden ja toiminnan vaikutus haluttuihin muutoksiin

RATKAISUKESKEISYYS
-tavoiteltavia muutoksia käsitellään ratkaisukeskeisesti ongelmalähtöisyyden sijaan

POSITIIVINEN PSYKOLGIA
-myönteisen ajattelun ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen valmennuksessa

Valmennuksen työkaluja, joita käytän

Valmennusprosessin rakentaminen (tässä käytän erilaisia tekniikoita riippuen valmennuksesta)
Mieli ja Tunne-elämän analysointi
Itsensä kannustaminen, myötätuntoharjoitukset
Erilaiset NLP eli Neuro linguistic programming metodit
Mielikuva- ja Rentoutusharjoitukset

Toiminnalliset harjoitukset

Luovat harjoitukset

Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen

Riippuen valmennettavasta ja tilanteesta, joskus mielen avaa kirjoittaminen, kuvat, luonto, piirtäminen, maalaaminen, värit, erilaiset unelmataulut…. Valmennukset rakentuvat aina kyseisen valmennettavan tai ryhmän mukaisesti.

Muutosvalmennus on henkilökohtaista kasvuun tähtäävää valmennusta. Me kaikki tarvitsemme joskus apua varsinkin kun tullaan oman mielen kehittämiseen.

On se sitten itsensäkehittämistä, hyvinvointia, resilienssin vahvistamista, oman minän vahvistamista….

Esim. valmennusrungosta

Käydään läpi tämän hetken tila, vahvuudet, heikkoudet, mihin halutaan ja mitä ollaan valmiita tekemään. Muutosvalmennuksessa tämä tehdään omalle elämälle, mielelle ja ajattelu malleille.

Mitä on nyt, mihin halutaan, mitkä on esteenä? Mitä pienemmäksi esteet tai haasteet pystyttään pilkkoa sen helpompi niitä on työstää.

Valmennus on mielestäni parhaimmillaan ajatusmalleja muokkaavaa, inspiroivaa mielenkehittämistä.

Mielelle on luontaista jäädä jumiin, kiertää ajatuskehää ja junnata sitä samaa kaavaa, joka tuntuu turvalliselta. Usein turvallinen ei kuitenkaan ole se paras ja eteenpäinvievin ratkaisu.

Mistä tunnistaa, että on jumissa omien ajatusten kanssa? Tunteet on meille yksi todella hyvä vastauksen antaja. Miltä susta tuntuu? Oletko onnellinen? Nautitko elämästä?

Nämä kysymykset jokaisen tulisi esittää itselleen.

Ärtymys, ahdistus, ylivireys ja maanisuus, uniongelmat, huonovointisuus, alakuloisuus, masennus tässä esimerkkejä tunteista, jotka kertovat sinulle jotain tärkeää… Mitä ne sulle kertovat? Tunnetko ahdistusta, mutta et tiedä mistä se johtuu? Tuntuuko, että elämäsi toistaa tiettyä kaavaa uralla tai parisuhteessa?

Valmennukseni perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä omaan elämän matkaan. Käytän näitä kummankin alueen oppeja intuitiivisesti, limittäin ja lomittain.

Olen luonut täysin oman metodin valmentamiseen.

Aloitetaanko sun muutosmatka yhdessä?